NIS2 compliance analyse

Cyber Security Consulting giver dig svar på, om din virksomhed overholder det nye NIS2 EU‒direktiv for virksomheder, som udbyder vigtig infrastruktur til det danske samfund. Og vi kan også give dig en klar plan for, hvordan du kommer til det.

Er din virksomhed klar til 18. oktober 2024?

Fra den dato skal din virksomhed leve op til kravene i NIS2-direktivet, hvis du vil undgå bøder og andre sanktioner.

Lever din virksomhed op til kravene i NIS2‒direktivet?

Med en NIS2 compliance analyse får du som ansvarlig ledelse overblik over:

Hvor I står

Hvilke krav i NIS2‒direktivet lever I allerede op til?

Hvad I mangler

Hvilke krav i NIS2‒direktivet mangler I at opfylde?

Hvordan I kommer i mål

Få en klar plan for at opfylde de manglende NIS2‒krav.

• det skal du vide

Hvornår skal du bekymre dig om NIS2

og hvad er du forpligtet til, hvis din virksomhed er omfattet af NIS2-direktivet?

Hvad er NIS2?

NIS2-direktivet er en udvidelse og skærpelse af kravene til it- og cybersikkerheden, som NIS-direktivet indførte hos de virksomheder, der leverer kritisk infrastruktur i EU’s medlemslande.

NIS2 styrker indsatsen mod cyber-kriminelle ved at:

Udvide anvendelsesområdet til også at omfatte virksomheder, der leverer vigtig infrastruktur.

Udvide myndighedstilsynet, så der sikres et proaktivt tilsyn med de berørte virksomheder i EU-landene.

Udvide sanktionsmulighederne, så din virksomhed nu kan risikere bøder, hvis den ikke lever op til kravene.

NIS2 omfatter virksomheder, der udfører eller leverer ydelser til:

  • Offentlig forvaltning
  • Spildevandshåndtering
  • Digital infrastruktur

Samt udbydere af:

  • Datacenterleverandører
  • Fjernvarme, el-marked, olielagre m.v.
  • Offentlige, elektroniske kommunikationsnet
  • Elektroniske kommunikationstjenester

Er du omfattet af NIS2-direktivet, skal du træffe forholdsmæssigt passende ”tekniske, operationelle og organisatoriske foranstaltninger til at styre risiciene for sikkerheden i netværk og informationssystemer.”

Altså skal du indføre passende foranstaltninger for at sikre din virksomhed mod cyberangreb. Disse tiltag skal svare til den risiko, virksomheden har for at blive angrebet. Samt indeholde passende procedurer for at fjerne konsekvenserne af eventuelle angreb.

Med en NIS2 compliance analyse fra Cyber Security Consulting får du en objektiv og uvildig vurdering af, hvor godt din virksomhed lever op til kravene i NIS2-direktivet.

Jeg gennemgår kravene til bl.a. håndtering af hændelser, driftskontinuitet, forsyningssikkerhed og så videre og giver et klart svar på, om din virksomhed opfylder EU-kravene eller ej.

Skulle der være krav i direktivet, som din virksomhed ikke lever op til, kan jeg efterfølgende udarbejde en plan for, hvordan virksomheden kommer til at opfylde kravene. Samt udarbejde de politikker og strategier, som skal bruges til det.

Så kontakt mig i dag, få klar besked og en plan for, hvordan din virksomhed kommer i mål med NIS2.

• se hvad vores kunder siger

• hvad siger vores kunder

Så nemt finder du ud af, om din virksomhed er NIS2 compliant

Det kræver kun 3 trin:

( 1 )

Book en NIS2‒analyse i dag

ved at ringe til mig eller udfylde formularen her på siden.

( 2 )

Jeg gennemgår alt

og kommer med en klar plan for, hvad der mangler.

( 3 )

Du bliver NIS2‒parat

så du undgår dyre bøder og andre sanktioner.

cyber security consulting virksomhed nis2 compliant
cyber security consulting virksomhed nis2 compliant mobil

Den mest økonomiske måde at komme i mål med NIS2 compliance

Med en NIS2 compliance analyse ved du præcist, hvad der er på plads, og hvad der mangler, for at du kan leve op til direktivets krav til cybersikkerheden i din virksomhed. Det giver dig den mest økonomiske vej til at overholde det kommende NIS2‒direktiv.