Hackerne fokuserer i højere grad på små og mellemstore virksomheder

— fordi de store danske virksomheder er blevet for svære at bryde ind hos.
fordi de store danske virksomheder er blevet for svære at bryde ind hos.
• services

Rådgivning og implementering af effektiv cybersikkerhed

Hos CS-C hjælper vi danske små og mellemstore virksomheder med at højne sikkerheden mod cyberangreb på den mest effektive måde, så du får den højeste sikkerhed i forhold til indsatsen gennem:

Cybersikkerhedstjek

Få klart svar på, hvor sikker din virksomhed er mod cyberangreb.
Få rådgivning og hjælp til implementering af det nye EU-direktiv.
Få en effektiv plan for håndtering af ransomware- og cyberangreb.
Få samme cybertryghed som de største firmaer i din branche.
cyber security consulting raadgivning implementering cybersikkerhed
• vi giver vished

Træt af uvisheden og af ikke at vide, hvordan du sikrer din virksomhed effektivt nok?

CS-C giver dig vished og skaber tryghed med en klar plan, som er baseret på de mest respekterede sikkerhedsstandarder i verden.

Truslen du ikke kender omfanget af

Med alt det du læser i medierne om cyber- og ransomwareangreb og en stadig mere anspændt geopolitisk situation, hvor cyberangreb er en central del af trusselsbilledet, er det klart, at du som virksomhedsejer føler dig usikker på, om din virksomhed er beskyttet godt nok.

Udfordringen er, at du oftest ikke ved nok om it- og cybersikkerhed eller har de rigtige ressourcer til at vurdere, hverken hvor udsat din virksomhed er, eller hvordan du højner sikkerheden på den mest effektive måde.

Det gør dig frustreret, utryg og nervøs for, hvornår I bliver ramt af et angreb, som lammer firmaet.

Men samtidig trænger hverdagens øvrige udfordringer sig på og fjerner dit fokus fra cybersikkerheden – selvom du godt ved, hvor risikabelt det er at drive en forretning i uvished.

Få afklaret risikoen, før det er for sent

Hos CS-C kan vi sagtens forstå, hvorfor cybertruslen kan være svær at få afklaret – eller forsøges løst ved at købe en firewall og et finmasket mailfilter for i det mindste at gøre noget.

For alt for mange tror, at det er både meget mere besværligt og meget dyrere, end det oftest er.

Det første skridt er at få foretaget en retvisende risikovurdering af trusselsbilledet for din virksomhed.

Derefter skal der lægges en klar og effektiv plan for, hvordan du højner sikkerheden, så du får den bedste beskyttelse i forhold til det reelle trusselsbillede.

Med over 20 års erfaring i cybersikkerhed hjælper jeg dit firma til at blive bedst muligt sikret i forhold til truslerne og den indsats – i form af både tid og penge – som der lægges i opgaven.

cyber security consulting cyberangreb ransomwareangreb
cyber security consulting cyberangreb ransomwareangreb mobil

• se hvad vores kunder siger

• hvad siger vores kunder

Sådan får du effektivt styr på cybertruslen mod din virksomhed

Det kræver blot, at du:
(1 )

Kontakter mig i dag

og får en retvisende risikovurdering af cybertruslerne mod din virksomhed.
(2)

Jeg rådgiver og opsætter

den mest effektive it- og cybersikkerhed i forhold til din virksomheds trusselsbillede.
(3)

Du får større tryghed

og vished om, at du er sikret efter de bedste og mest effektive standarder og fremgangsmåder.

Truslen har aldrig været mere reel for Danmarks mindre og mellemstore virksomheder

Derfor er det nu, du skal få skabt vished og tryghed om jeres cybersikkerhed.

Hvad er cybersikkerhed?

Cybersikkerhed handler om at sikre, at virksomhedens data ikke kommer i kløerne på cyber-kriminelle, og at jeres it-infrastruktur, systemer og computere ikke lammes af ransomware- og andre cyberangreb.

Ransomwareangreb er den mest frygtede cybertrussel, fordi alle virksomhedens data krypteres og tages som et gidsel, der kun slippes fri efter en lang og oftest dyr forhandling om den rigtige løsesum.

Cybersikkerhed består dels af traditionel it-sikkerhed med installation af firewalls, mailfiltre og antivirusprogrammer samt mere avancerede sikkerhedsstrategier, politikker og best practices, som gør det så besværligt at angribe din virksomheds it-infrastruktur, at de cyber-kriminelle opgiver.

Samtidig handler cybersikkerhed om at skabe de bedste vilkår for at komme så uskadt som muligt gennem et cyberangreb, hvis det alligevel skulle lykkes de cyber-kriminelle at slippe ind. F.eks. ved at sørge for at der tages sikkerhedskopier, og at brugbarheden af disse testes løbende. Samt at have en gennemtænkt og velafprøvet køreplan for, hvad medarbejderne skal gøre før, under og efter et cyberangreb.

Derfor er cybersikkerhed ekstra vigtig for små og mellemstore virksomheder

De store danske virksomheder har for længst erkendt, at de potentielt står over for en alvorlig trussel. Derfor har de gennem de seneste år investeret massivt og målrettet i deres cyber- og it-sikkerhed. Det har gjort det mere besværligt og dermed til en mindre god forretning for de cyber-kriminelle at angribe denne type virksomheder.

I stedet har de cyber-kriminelle derfor rettet deres fokus mod de små og mellemstore, danske virksomheder, fordi it- og cybersikkerheden oftest ikke har fået samme høje fokus. Således registrerede SMVdanmark en stigning på 64% i antallet af anmeldte cyberangreb i 2022 i forhold til året før.

Et tal, der forventes at stige i de kommende år.

cyber security consulting cybersikkerhed virksomheder
image

EU skærper sikkerheden for kritisk og vigtig infrastruktur

For at højne cybersikkerheden venter der en række skærpede sikkerhedskrav til de danske virksomheder, som falder ind under EU direktivet NIS2 for vigtig, offentlig infrastruktur.

Det handler bl.a. om virksomheder, der udbyder eller er underleverandør til offentlige kommunikationsnetværk, spildevands- og affaldshåndtering, fremstilling af kemikalier, lægemidler og medicinsk udstyr. Samt digitale tjenester, post- og kurertjenester og offentlig administration.

Disse virksomheder skal leve op til NIS2-direktivets krav til både ledelsen og sikkerheden inden 18. oktober 2024.

• Det er nu

Det er nu, du skal få vished og skabe tryghed

Så alt i alt er cybersikkerheden kommet endnu mere i fokus, samtidig med at truslerne mod helt almindelige små og mellemstore danske virksomheder som din og min aldrig har været mere reel.

Derfor er det nu, du skal få afklaret det reelle trusselsbillede mod netop din virksomhed og skabt den vished og tryghed, som gør det muligt at sove roligt om natten – hvad enten du er virksomhedsejer, direktør, finans- eller it-ansvarlig.

Så kontakt mig i dag, få vished omkring dit firmas reelle trusselsbillede og et klart billede af, hvor godt du er sikret i dag samt rådgivning i valget af den rigtige løsning og hjælp til opsætningen – enten af mig selv eller en af mine dygtige samarbejdspartnere.